Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης δημοσίου έργου «ΈΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ» και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ
23 Απριλίου 2020 Dimos Nestou

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης δημοσίου έργου «ΈΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ» και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα συνημμένα έγγραφα.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Δημοσιοποίηση σύμβασης ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ