mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
Πιστοποιητικά

Ληξιαρχείο Δ.Ε. Χρυσούπολης & Δ.Ε. Κεραμωτής

Πρεμετής, ΤΚ. 64200
Tηλ. 2591350161 , 2591350162
Φαξ, 25910/22248
Πληροφορίες : Ζώτος Δημοσθένης & Τζεράκη Ιουλία.

Πιστοποιητικά

Τα πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτολογίου που εδρεύει στην Χρυσούπολη, τηλ. 2591350161 -162 -163 και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης χορηγούνται στα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στην Οικογενειακή Μερίδα μετά από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας αφορά ανηλίκους έως 12 ετών. Για την έκδοση απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ανηλίκου με τους γονείς του ή με τους ασκούντες την γονική μέριμνα στην υπηρεσία μας

  • Αίτηση των γονέων ή των ασκούντων την γονική μέριμνα
  • Δύο (2) φωτογραφίες του ανηλίκου


Η παραλαβή του πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο γίνεται μόνο με επικυρωμένη εξουσιοδότηση, την οποία έχει κάνει ο ενδιαφερόμενος σε κάποιο αστυνομικό τμήμα, ή Κ.Ε.Π, ή οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Υπηρεσία (το ίδιο ισχύει και για γονείς που ζητούν πιστοποιητικά για τα παντρεμένα παιδιά τους).

Για πιστοποιητικό γέννησης ανήλικων τέκνων δικαίωμα παραλαβής του πιστοποιητικού έχουν οι γονείς και οποιοσδήποτε άλλος νόμιμα εξουσιοδοτημένος από αυτούς.

Πιστοποιητικό στρατολογίας για μειωμένη θητεία ή αναβολή μπορεί να αιτηθεί και μέσω του ΚΕΠ. Μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/9667 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση γίνεται από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο προς το Τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου Νέστου.

Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων

Τα πιστοποιητικά Μητρώου Αρρένων εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτολογίου που εδρεύει στην Χρυσούπολη, τηλ. 2591350161 -162 -163 Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το ζητήσει μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Νέστου. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει μαζί του την ταυτότητά του.

Πιστοποιητικά Πλησιέστερων Συγγενών

Τα πιστοποιητικά πλησιεστέρων ή εγγυτέρων συγγενών εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτολογίου που εδρεύει στην Χρυσούπολη, τηλ. 2591350161 -162 -163.

Εκδίδεται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα ζήτηση χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο. Για χρήση σε Δημόσιες Υπηρεσίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει μια απλή φωτοτυπία του πρωτοτύπου διότι σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014 (Φ.Ε.Κ 74/Α΄/26-03-2014) έχουν καταργηθεί οι επικυρώσεις.

Εκτός των πλησιεστέρων συγγενών του θανόντος δικαίωμα αίτησης για την έκδοση ή την χορήγηση αντιγράφου του πιστοποιητικού έχουν:

  • Κληρονόμος από διαθήκη είτε είναι είτε όχι πλησιέστερος συγγενής.
  • Δικηγόροι μετά από εντολή των πελατών τους.
  • Άλλο πρόσωπο για λογαριασμό του άμεσα ενδιαφερομένου με εξουσιοδότηση στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι ο αιτών έχει το δικαίωμα να αιτηθεί το συγκεκριμένο πιστοποιητικό. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από δημόσια δημοτική αρχή, ή Κ.Ε.Π, σύμφωνα με το Ν.1599/1986 (και όχι από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο).

Σημείωση: Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικά γέννησης, καθώς και οι ληξιαρχικές πράξεις μπορούν να αναζητηθούν από την υπηρεσία βάσει των διατάξεων των Ν.3242/2004 και Ν. 3448/2006 “περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης” εφ’ όσον τα γεγονότα έχουν τελεστεί εντός Ελλάδος (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι). Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν ισχύει για πράξεις του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών.

maincontainer