Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής
6 Νοεμβρίου 2019 admin

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 11 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019

Δείτε το συνημμένο αρχείο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 11 -11-2019