Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου

Dimos Nestou

View all authors posts further down below.
05 Οκτ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στο ΝΠΔΔ “ΕΥνεστία” του Δήμου Νέστου

Την ανακοίνωση καθώς και περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΩΧΤΖΟΛ58 2ΣΔ ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ…

04 Οκτ 2022

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο “Εργασίες κατασκευής γηπέδου 5Χ5 και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Τ.Κ. Γραβούνας”

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ Φάκελος+Ασφάλειας+και+Υγείας Signed Τιμολόγιο+Μελέτης Signed ΤΕΧΝΙΚΗ+ΕΚΘΕΣΗ…

30 Σεπ 2022

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 4-10-2022

Πρόσκληση των μελώντης Οικονομικής Επιτροπής  σε τακτική, δια ζώσης συνεδρίαση , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου…

23 Σεπ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Νέστου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την την πρόσληψη, με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόµων για την κάλυψη κατεπειγουσών,…