Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου

Dimos Nestou

View all authors posts further down below.
17 Μαΐ 2022

Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση γονέων για θέματα φαινομένων εξωσχολικής βίας και επιθετικής συμπεριφοράς

Πρόσκληση σε ενημερωτική συνάντηση γονέων για θέματα φαινομένων εξωσχολικής βίας και επιθετικής συμπεριφοράς. Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου…

16 Μαΐ 2022

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 20-5-2022

Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική, δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου…

13 Μαΐ 2022

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων του Δήμου Νέστου, µε πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτομα, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού στην Περιοχή της Πλατείας Μακεδονίας»

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια υλικών για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων του Δήμου…

13 Μαΐ 2022

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια «Υλικών για τη διευθέτηση χώρων κοιμητηρίων»

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Υλικών για τη διευθέτηση χώρων κοιμητηρίων», με κριτήριο κατακύρωσης την…