Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου

Dimos Nestou

View all authors posts further down below.
14 Απρ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: “Δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων και οικοπέδων”

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα παρακάτω: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ