Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΟΕ 28 -1-2020
27 Ιανουαρίου 2020 Dimos Nestou

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΟΕ 28 -1-2020

Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου  στις 28 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:30.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2η ΟΕ 28 1 2020