Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 11-11-2019
9 Νοεμβρίου 2019 Dimos Nestou

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 11-11-2019

Πρόσκληση μελών σε τακτική  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 11 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 11-11-2019