Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 17-2-2020
13 Φεβρουαρίου 2020 Dimos Nestou

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 17-2-2020

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 17 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 17 2 2020