Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου 18-8-2021
13 Αυγούστου 2021 Dimos Nestou

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου 18-8-2021

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. : « Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) & των άρθρων 72-74 του Ν. 4555/2018, στις 18 του μηνός Αυγούστου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12:30, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του Κορωναιού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Δείτε εδώ την πρόσκληση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 18 08 2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ