Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Πρόσκληση ΔΣ 17-12-2019
17 Δεκεμβρίου 2019 Dimos Nestou

Πρόσκληση ΔΣ 17-12-2019

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 17 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00.

Δείτε περισσότερα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 17 12 2019