Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17-2-2020
13 Φεβρουαρίου 2020 Dimos Nestou

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17-2-2020

Πρόσκληση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Νέστου στις 17 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13:30.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΕ 17 2 2020