Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com

Ανακοινώσεις

13 Ιαν 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Νέστου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την την πρόσληψη, με σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόµων για την κάλυψη κατεπειγουσών,…