Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Ανακοίνωση του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία για συμβάσεις ΕΣΠΑ 2020-21

Νέα

24 Αυγ 2020

Ανακοίνωση προς ενδιαφερόμενους για πρόσληψη σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Νέστου

Δείτε την ανακοίνωση και τα συνοδευτικά συνημμένα έγγραφα παρακάτω: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για πρόσληψη σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ…

21 Αυγ 2020

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Δείτε την ανακοίνωση και την αίτηση στα συνημμένα έγγραφα που ακολουθούν : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 200806 III…