Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου

Απρίλιος 2021

View all on this date written articles further down below.
28 Απρ 2021

Προκήρυξη διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Νέστου Νομού Καβάλας»

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Νέστου Νομού Καβάλας» (CPV: 37535200-9),…

19 Απρ 2021

Προκήρυξη διαγωνισμού για «Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νέστου» (Καλαθοφόρο όχημα με ύψος εργασίας τουλάχιστον 28m)

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου…