Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου

Προκηρύξεις – διαγωνισμοί

13 Μαΐ 2022

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων του Δήμου Νέστου, µε πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτομα, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού στην Περιοχή της Πλατείας Μακεδονίας»

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια υλικών για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων του Δήμου…

13 Μαΐ 2022

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια «Υλικών για τη διευθέτηση χώρων κοιμητηρίων»

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Υλικών για τη διευθέτηση χώρων κοιμητηρίων», με κριτήριο κατακύρωσης την…

27 Απρ 2022

Δημοσιοποίηση Στοιχείων σύμβασης πριν την ηλεκτρονική κλήρωση για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Ενεργειακή Αναβάθμιση-Εξ.ενέργειας και αξιοποίηση Α.Π.Ε. στο κτίριο Γυμνασίου-Λυκείου Χρυσούπολης”

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο εδώ: Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης 27 4 22

11 Απρ 2022

Προκήρυξη διαγωνισμού “Προμήθεια υλικών για την επισκευή / συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Νέστου”

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια υλικών για την επισκευή / συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Νέστου»,…

14 Ιαν 2022

Προκήρυξη Διαγωνισμού με τίτλο: «Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Νέστου»

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών για την προμήθεια με τίτλο «Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων…

23 Νοέ 2021

Προκήρυξη διαγωνισμού για την “Προμήθεια Υδραυλικού Βραχίονα με κεφαλή καταστροφέα υδραυλικής κίνησης”

Ο Δήμος Νέστου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Υδραυλικού Βραχίονα με κεφαλή καταστροφέα υδραυλικής κίνησης», με κριτήριο κατακύρωσης…

02 Νοέ 2021

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία Δήμου Νέστου»

Ο Δήμος Νέστου προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών για την προμήθεια με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική…

20 Οκτ 2021

Προκήρυξη Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του Δήμου Νέστου»

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση…

20 Σεπ 2021

Προκήρυξη διαγωνισμού για την «Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Νέστου»

Ο Δήμος Νέστου προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Νέστου», με κριτήριο…

28 Αυγ 2021

Προκήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων, με πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτομα, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού»

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια υλικών για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων του Δήμου…