Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου

Προκηρύξεις – διαγωνισμοί

04 Μαρ 2021

Ακύρωση διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο : «Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νέστου» (Καλαθοφόρο όχημα με ύψος εργασίας τουλάχιστον 28m)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΘΕΜΑ: Ακύρωση διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο : «Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού…

03 Μαρ 2021

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νέστου» (Καλαθοφόρο όχημα με ύψος εργασίας τουλάχιστον 28m)(CPV: 42415100-9)

Ο Δήμαρχος Νέστου διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νέστου»…

26 Φεβ 2021

Δημοσιοποίηση διαγωνισμού για το έργο :«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Χρυσούπολης» Δήμου Νέστου

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα συνημμένα έγγραφα παρακάτω: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ SIGNED ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ Οικονομική προσφορά Έργου αρ 250221 04…

26 Φεβ 2021

Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων”

Ο Δήμος Νέστου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια…

25 Φεβ 2021

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Προσαρμογή των δημοτικών παιδικών και βρεφικών σταθμών του Δ. Νέστου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017»

Το ΝΠΔΔ ΕΥνεστία του Δήμου Νέστου, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου: «Προσαρμογή των δημοτικών παιδικών και βρεφικών…

12 Φεβ 2021

Δημοσιοποίηση διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Καινούργιου Μικρού Ερπυστριοφόρου Εκσκαφέα»

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια Καινούργιου Μικρού Ερπυστριοφόρου Εκσκαφέα» για τις ανάγκες του…

11 Φεβ 2021

Ακύρωσης διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο : «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Χρυσούπολης» Δήμου Νέστου

Ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Χρυσούπολης» Δήμου Νέστου…

08 Φεβ 2021

Δημοσιοποίηση διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Χρυσούπολης», Δήμου Νέστου.

Ο Δήμος Νέστου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για το έργο με…

04 Φεβ 2021

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Δ.Α.Κ.) ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ”

Δείτε εδώ το συνημμένο έγγραφο για περισσότερες πληροφορίες