Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου

Προκηρύξεις – διαγωνισμοί

03 Νοέ 2022

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την “Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού παιδικής χαράς Τ.Κ. Χρυσοχωρίου”

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα: 1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ 2.Περίληψη Διακήρυξης ΜΕ ΑΔΑΜ 2.Περίληψη Διακήρυξης ΜΕ ΑΔΑ 2.Περίληψη…

21 Οκτ 2022

Προκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο «Εκπόνηση μέτρων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέστου»

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ 7. ΜΕΛΕΤΗ SIGNED…

04 Οκτ 2022

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο “Εργασίες κατασκευής γηπέδου 5Χ5 και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Τ.Κ. Γραβούνας”

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ Φάκελος+Ασφάλειας+και+Υγείας Signed Τιμολόγιο+Μελέτης Signed ΤΕΧΝΙΚΗ+ΕΚΘΕΣΗ…

10 Σεπ 2022

Προκήρυξη διαγωνισμού για την «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην Τ.Κ. Χρυσοχωρίου Δήμου Νέστου»

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ περιληψη διακηρυξης ΜΕ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΔΔ 127…

02 Σεπ 2022

Προκήρυξη διαγωνισμού με θέμα «Εκπόνηση μέτρων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Νέστου»

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα: 10. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ 10. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ 9 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ…

29 Ιούλ 2022

Έγκριση χορήγησης παράτασης χρόνου υποβολής προσφορών και Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού 168593 με θέμα: Προμήθεια καινούργιου ασθενοφόρου ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα: Απόφαση Παράτασης με ΑΔΑ Απόφαση Παράτασης με ΑΔΑΜ  

18 Ιούλ 2022

Προκήρυξη διαγωνισμού για την “Ενεργειακή Αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του Γυμνασίου – Λυκείου Χρυσούπολης”

Λεπτομέρειες και περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα: Περίληψη διακήρυξης Signed ΜΕ ΑΔΑ Περίληψη διακήρυξης Signed ΜΕ ΑΔΑΜ…

27 Ιούν 2022

Προκήρυξη διαγωνισμού για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του 4ου Δημοτικού Χρυσούπολης»

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ A1.+Τεχνική+Έκθεση+Υποέργου+1+20200227 Signed (1) A2.+Προμέτρηση+Υποέργου+1+20210507 Signed…