Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου

Νοέμβριος 2021

View all on this date written articles further down below.
23 Νοέ 2021

Προκήρυξη διαγωνισμού για την “Προμήθεια Υδραυλικού Βραχίονα με κεφαλή καταστροφέα υδραυλικής κίνησης”

Ο Δήμος Νέστου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Υδραυλικού Βραχίονα με κεφαλή καταστροφέα υδραυλικής κίνησης», με κριτήριο κατακύρωσης…