Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου

Προσλήψεις-διορισμοί

27 Αυγ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα…

05 Αυγ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Περισσότερες πληροφορίες και η αίτηση στα συνημμένα έγγραφα παρακάτω: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΚΟΥ ΙΔΟΧ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ…