Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Ανακοίνωση Πρόσληψης ΙΔΟΧ 4μηνης διάρκειας

Προσλήψεις-διορισμοί

15 Ιούλ 2020

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Νέστου

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένα έγγραφα : 6161ΩΚΣ Ν3Α SOX ENTYPO AITHSHS. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

12 Ιούν 2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ1/2020 για την στελέχωση του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στη συνημμένη ανακοίνωση και τους πίνακες αποτελεσμάτων παρακάτω: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ 1 2020…