Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου

Προσλήψεις-διορισμοί

10 Φεβ 2021

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021 περί πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης “ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΕΚΤ», ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: «ΔΡΑΣΗ 9iv.24.2 ΔΟΜΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ»

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα: ΨΙ51ΩΚΣ ΒΗ8 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2021 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ…

28 Ιαν 2021

Ανακοίνωση του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία περί Έναρξης υποβολής αιτήσεων για το έργο: ΕΝΙΣΧΥΣΗ/ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ/ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα συνημμένα έγγραφα παρακάτω: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2020 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 5…

04 Σεπ 2020

Οριστικοί πίνακες επιλογής προσωπικού για απασχόληση σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Νέστου

Δείτε εδώ τους πίνακες: 2020 08 25 Τελικός Πίνακας Επιλογής Πλήρους Απασχόλησης 2020 08 25 Τελικός Πίνακας Επιλογής Μερικής Απασχόλησης

01 Σεπ 2020

Μοριοδότηση υποψηφίων καθαριότητας για Σχολικές μονάδες Δήμου Νέστου

Δείτε τα παρακάτω συνημμένα έγγραφα: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ…