Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
Οριστικοί πίνακες επιλογής προσωπικού για απασχόληση σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Νέστου

Προσλήψεις-διορισμοί

04 Σεπ 2020

Οριστικοί πίνακες επιλογής προσωπικού για απασχόληση σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Νέστου

Δείτε εδώ τους πίνακες: 2020 08 25 Τελικός Πίνακας Επιλογής Πλήρους Απασχόλησης 2020 08 25 Τελικός Πίνακας Επιλογής Μερικής Απασχόλησης

01 Σεπ 2020

Μοριοδότηση υποψηφίων καθαριότητας για Σχολικές μονάδες Δήμου Νέστου

Δείτε τα παρακάτω συνημμένα έγγραφα: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ…

24 Αυγ 2020

Ανακοίνωση προς ενδιαφερόμενους για πρόσληψη σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Νέστου

Δείτε την ανακοίνωση και τα συνοδευτικά συνημμένα έγγραφα παρακάτω: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για πρόσληψη σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ…

21 Αυγ 2020

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Δείτε την ανακοίνωση και την αίτηση στα συνημμένα έγγραφα που ακολουθούν : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 200806 III…

15 Ιούλ 2020

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Νέστου

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένα έγγραφα : 6161ΩΚΣ Ν3Α SOX ENTYPO AITHSHS. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ