Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου 23-11-2021
20 Νοεμβρίου 2021 Dimos Nestou

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου 23-11-2021

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την με αριθ. ΔΙΔΑΔ /Φ.69/180/οικ. 17530/13.09.2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. : «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (60η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) – Υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου – Παρακολούθηση συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού», τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) & των άρθρων 72-74 του Ν. 4555/2018, στις 23 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12:30, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του Κορωναιού COVID-19, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Δείτε εδώ την πρόσκληση: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ 23 11 2021