Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου

Προκηρύξεις – διαγωνισμοί

11 Μαΐ 2021

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υλικών κατασκευής / ανακατασκευής πεζοδρομίων»

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Υλικών κατασκευής / ανακατασκευής πεζοδρομίων», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη…

11 Μαΐ 2021

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Λοιπών Εγκαταστάσεων» για τις ανάγκες του Δήμου Νέστου

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Λοιπών Εγκαταστάσεων» για τις ανάγκες του…

07 Μαΐ 2021

Προκήρυξη διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων» για τις ανάγκες του Δήμου

"Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων» για τις ανάγκες του Δήμου,…

28 Απρ 2021

Προκήρυξη διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Νέστου Νομού Καβάλας»

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Νέστου Νομού Καβάλας» (CPV: 37535200-9),…

19 Απρ 2021

Προκήρυξη διαγωνισμού για «Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νέστου» (Καλαθοφόρο όχημα με ύψος εργασίας τουλάχιστον 28m)

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου…

07 Απρ 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ)

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στα συνημμένα έγγραφα παρακάτω: ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΩΑ2ΖΩΚΣ ΠΝΕ OROI TELIKO