Τηλ.: 2591350102 - 2591350103 | mail@dimosnestou.gov.gr | dimosnestou@gmail.com
15690 Γραμμή έκτακτης ανάγκης - άμεσης επικοινωνίας Δήμου Νέστου

Dimos Nestou

View all authors posts further down below.
12 Φεβ 2021

Δημοσιοποίηση διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Καινούργιου Μικρού Ερπυστριοφόρου Εκσκαφέα»

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια Καινούργιου Μικρού Ερπυστριοφόρου Εκσκαφέα» για τις ανάγκες του…

11 Φεβ 2021

Ακύρωσης διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο : «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Χρυσούπολης» Δήμου Νέστου

Ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Χρυσούπολης» Δήμου Νέστου…

10 Φεβ 2021

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021 περί πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης “ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΕΚΤ», ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: «ΔΡΑΣΗ 9iv.24.2 ΔΟΜΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ»

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα: ΨΙ51ΩΚΣ ΒΗ8 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2021 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ…

08 Φεβ 2021

Δημοσιοποίηση διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Χρυσούπολης», Δήμου Νέστου.

Ο Δήμος Νέστου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για το έργο με…

04 Φεβ 2021

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Δ.Α.Κ.) ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ”

Δείτε εδώ το συνημμένο έγγραφο για περισσότερες πληροφορίες  

28 Ιαν 2021

Ανακοίνωση του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία περί Έναρξης υποβολής αιτήσεων για το έργο: ΕΝΙΣΧΥΣΗ/ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ/ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα συνημμένα έγγραφα παρακάτω: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1 2020 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 5…